give it a spin

unha peza nova de Rut Balbis
coa colaboración especial do DJ Jas Processor
festival DanzaMos no Conde Duque de Madrid
Madrid, 13 outubro 20h